Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 

นายชาย จันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ปฏิทินโรงเรียนวัดสังเวช
MAY. 2015
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

 


ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนวัดสังเวช เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2428 เดิมชื่อโรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม ตามชื่อของวัด การเรียนการสอนในระยะแรก เป็นการสอนที่อาศัยมูลบทบรรพกิจเป็นหลัก ต่อมา พ.ศ. 2445 กระทรวงธรรมการได้กำหนดให้มีหลักสูตรใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา 3 ปี เป็นชั้นมูลศึกษา 1 ปี ประถมศึกษา 1 ปี ดังนั้นผู้ที่จบประถมศึกษาในสมัยแรกจึงเรียนเพียง 3 ปี และได้เพิ่มเป็น 4 ปี เมื่อมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2464

โรงเรียนประถมวัดสังเวชเปิดสอนมาจนถึง พ.ศ. 2485 จึงปิด เพราะนักเรียนลดน้อยลงอันเกิดจากสงครามจนกระทั่งถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2496 พระเทพมุนี (ทรัพย์ โฆสโก) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในครั้งนั้น(ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระวันรัต) มีความสนใจ และตระหนักในความสำคัญของการศึกษาได้อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการใช้ที่ดินของวัดจำนวน 5 ไร่ 2 งาน จัดตั้งโรงเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดสังเวช และในระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารเรียนได้ฝากนักเรียนรุ่นที่ 1 และ 2 ให้เรียนที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้วจึงย้ายมาเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2498 โดยมีสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก) เป็นองค์อุปถัมภ์

โรงรียนวัดสังเวชประกอบด้วย อาคารเรียน 4 หลัง และ แต่ละหลังมีชื่อตามสมณศักดิ์ของท่านเจ้าอาวาสในขณะนั้น ดังนี้
อาคาร 1 อาคารเทพมุนีปฐม (อาคารแรกสุดของ โรงเรียน)
อาคาร 2 อาคารธรรมวโรดมประสิทธิ์
อาคาร 3 อาคารสฤษฎิ์วันรัต
อาคาร 4 อาคารราชรัตนโสภณ

ส่วนอาคารหลังที่ 5 อยู่ด้านหน้าทางเข้า เป็นอาคาร 36 ปี ว.ว. ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ เพื่อจัดสร้าง โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธาน และจัดพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปิดอาคาร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องประชุมโสภณรัตนาภรณ์ และพิพิธภัณฑ์

ใน พ.ศ. 2539 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 43 ล้านบาท เพื่อสร้างตึก 8 ชั้น จึงได้รื้อตึก 1 และตึก 4 เพื่อสร้างอาคารแทนที่เดิม ชื่อ อาคารปฐมเทพมุนีศรีราชรัตนาภรณ์ โดยได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2539 และเปิดใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในปี พ.ศ. 2543

ปัจจุบันโรงเรียนวัดสังเวชเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาให้การศึกษามาเป็นเวลา 57 ปี มีผู้บริหารโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน รวม 13 คน

โรงเรียนวัดสังเวช ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 สถานที่ใกล้เคียง โรงพิมพ์คุรุสภา ที่ทำการเขตพระนคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม สวนสันติชัยปราการ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 565 คน เพศชาย คน เพศหญิง คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

     
     
 

โรงเรียนวัดสังเวช

108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 026-292-509 , 022-819-553 ต่อ 123 Fax: 022-824444 Webmaster 026-292-504