Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   
 

นายชาย จันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ปฏิทินโรงเรียนวัดสังเวช
MAR. 2015
อา พฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

 

 

 

 

::.

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวัดสังเวช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558  เวลา 8.30 - 16.30 น. 
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 


                                                           มัธยมศึกษาปีที่ 1
                  วัน เดือน ปี             เวลา                   รายการปฏิบัติ
                      5 เมษายน 2558             9.00-12.00 น.          สอบวัดความรู้
                            7 เมษายน 2558             9.00-16.30 น.          ประกาศผลและรายงานตัว
                            8 เมษายน 2558             9.00-16.30 น.          มอบตัวนักเรียน
                            1 พฤษภาคม 2558          8.00 -12.00 น.         ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
                                                                                                     รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
                           12 พฤษภาคม 2558        8.00 -14.00 น.         ปฐมนิเทศนักเรียน
                           15 พฤษภาคม 2558        7.45 น.                      เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
                                                           มัธยมศึกษาปีที่ 4
                       วัน เดือน ปี            เวลา                   รายการปฏิบัติ 
                     29 มีนาคม 2558           9.00-12.00 น.          สอบวัดความรู้
                              3 เมษายน 2558           9.00-16.30 น.          ประกาศผล
                              6 เมษายน 2558           9.00-16.30 น.          รายงานตัวนักเรียน
                              9 เมษายน 2558           9.00-16.30 น.          มอบตัวนักเรียน
                              1 พฤษภาคม 2558       8.00 -12.00 น.         ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
                                                                                                    รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
                              12 พฤษภาคม 2558      8.00 -14.00 น.       ปฐมนิเทศนักเรียน                                                                                
                              15 พฤษภาคม 2558      7.45 น.                    เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

                                                      มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 
                       วัน เดือน ปี            เวลา                   รายการปฏิบัติ 
                      1 พฤษภาคม 2558    8.00 - 12.00 น.    ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น
                                                                            ชำระเงินบำรุงการศึกษา
                                                                            จำนวนเงิน 2,600บาท
                                                                            รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                                                      อุปกรณ์การเรียน
                                                                            และพบครูที่ปรึกษา                      
                      15 พฤษภาคม 2558   7.45 น.              เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการทำแผนการเรียนรู้
2.ปกแผนการเรียนรู้                                            Download


อ่านทั้งหมด>>

เอกสารประกอบการจัดทำแผนโรงเรียนวัดสังเวช
เอกสารประกอบการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนวัดสังเวช

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร (ดาวโหลดเอกสาร)
เอกสารเพิ่มเติมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร โรงเรียนวัดสังเวช


อ่านทั้งหมด>>

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


แบบติดตามกลยุทธ์2555 

เอกสารประกอบแบบติดตามกลยุทธ์ 

สรุปผลสอบO-net53-54

ราชบัณฑิตยุคโซเชียลมีเดีย เปิดเว็บ ออกวิทยุ อธิบายศัพท์สมัยใหม่ก่อนพิมพ์ลงพจนานุกรมให้เข้าใจ
ราชบัณฑิตยสถาน สถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ มีบทบาทในการค้นคว้า วิจัย และนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

อ่านทั้งหมด>>งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ออกแนะแนวการศึกษาประจำปี 2558  

เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 
อ่านทั้งหมด>>

     
     
 

โรงเรียนวัดสังเวช

108 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 026-292-509 , 022-819-553 ต่อ 123 Fax: 022-824444 Webmaster 026-292-504